Elektronická podatelna

Informace o elektronickém podání:

Používání elektronického podpisu a poskytování souvisejících služeb se řídí zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění, který současně upravuje kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za jejich porušení.

Adresa elektronické podatelny:

podatelna@ckr.cz

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je:

 • doručena ve stanoveném formátu,
 • podepsána platným uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „elektronický podpis“) nebo označena platnou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „elektronická značka“) a
 • z přijaté datové zprávy možné zjistit elektronickou adresu odesilatele.

Součástí zprávy o potvrzení je: 

 • zaručený elektronický podpis oprávněné osoby podatelny ČKR, 
 • datum, kdy byla datová zpráva doručena.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde odesílateli do dvou pracovních dnů, je nutné tuto zprávu považovat za nedoručenou.

Vzor potvrzující datové zprávy:

Potvrzení o doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena podatelně České komory rozhodců dne: 30.04.2011

Byla zaregistrována pod č.j.: 
Odpovědná osoba : Petra Kroupová

Uznávaný elektronický podpis odpovědné osoby nebo zaručená elektronická značka podatelny.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Povolený formát datových zpráv je formát: pdf, jpg, html, rtf, doc, txt. Přípustná velikost přijímaných zpráv je do 5 MB.

K datové zprávě, která nebyla podatelně zaslána v některém z uvedených formátů, se nepřihlíží.

Způsob doručení:

 1. Osobně nebo poštou (na technickém nosiči) na adresu kanceláře ČKR
 2. e-mailem na adresu elektronické podatelny

Elektronický podpis:

 • Datové zprávy doručené na technickém nosiči dat osobně nebo poštou: 
  • Podání ve formě jednoho souboru (více souborů se musí zkomprimovat do jednoho ZIP souboru), který je podepsán uznávaným elektronickým podpisem.
 • Datové zprávy doručené prostřednictvím e-mailu:
  • Datová zpráva tvoří obsah přílohy k e-mailu, příloha je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, přičemž je originálně vytvořena v elektronické podobě, nejedná se tedy o o naskenovanou listinu,
  • Datová zpráva tvoří obsah vlastního e-mailu, tento e-mail je jako celek podepsán uznávaným elektronickým podpisem, 
  • Datová zpráva tvoří obsah přílohy e-mailu, uznávaným elektronickým podpisem je podepsán pouze e-mail, nikoliv již příloha,
  • Datová zpráva tvoří obsah přílohy e-mailu, příloha byla originálně vytvořena v listinné podobě a opatřena jí odpovídajícími náležitostmi, poté naskenována a opatřena zaručeným elektronickým podpisem.

Přijímání zpráv na technických nosičích:

Technickým nosičem pro případy doručování elektronického podání poštou nebo osobně je disketa 3,5" a CD-R.

Osoby oprávněné k úkonům podatelny s uznávaným elektronickým podpisem:

Jméno:    Petra Kroupová
tel. číslo:  606 863 871      
Činnost:   podatelna ČKR a evidence spisů

Postup v případě zjištění škodlivého kódu nebo chybného formátu zprávy u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát zprávy, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění chybného formátu zprávy. Datová zpráva, která obsahuje nevyžádané obchodní sdělení (tzv. spam) nebude zpracována.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou, případně na poštovní adresu ČKR.
Seznam jmen oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.

Uznávaní poskytovatelé certifikačních služeb:

První certifikační autorita a.s.
Česká pošta, s. p.
eIdentity a. s.

Seznam podání přijímaných podatelnou ve formě datové zprávy:

 • Žaloba - návrh na zahájení rozhodčího řízení
 • Vyjádření účastníků řízení
 • Případné další podání účastníku ve věci

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací